Leeuwarder nieuws

PvdA Leeuwarden - Is vertrek Nij Bosma Zathe nog te keren?

PvdA Leeuwarden - Is vertrek Nij Bosma Zathe nog te keren?

De ondernemingsraad van de Animal Science Group van de Wageningse Universiteit is tegen verplaatsing van de melkveehouderij van proefboerderij ‘Waiboerhoeve’ van Lelystad naar Leeuwarden, zo meldde de Leeuwarder Courant op 1 november.


De OR is van mening dat concentratie van de afdeling melkveehouderij bij Lelystad meer voor de hand ligt. Dat zou betekenen dat Nij Bosma Zathe op termijn moet sluiten. De PvdA-fractie acht dit uitermate onwenselijk.

Naar aanleiding van dit krantenbericht heeft de PvdA-fractie de volgende vragen:
1. Is het College op de hoogte van het standpunt van de OR van de Animal Science Group?
2. Kan de OR een verhuizing van de Waibaarhoeve naar Leeuwarden tegenhouden?
3. Ziet het College mogelijkheden deze OR van opvatting te doen veranderen? Zo ja, wat gaat het college precies doen om dat te bewerkstelligen?
4. Welke gevolgen heeft een eventueel niet doorgaan van de verhuizing van de proefboerderij naar Leeuwarden voor de ontwikkeling van de Dairy Campus bij Nij Bosma Zathe en het Van Hall Instituut?
5. Kan het standpunt van de OR er toe leiden dat Nij Bosma Zathe alsnog naar Lelystad verhuist? Zo ja, wat kunnen dan de gevolgen zijn voor de Dairy Campus en Van Hall? Met andere woorden: wat betekent dit voor het aantal en soort arbeidsplaatsen, voor het budget en behoefte aan gebouwen?

Namens de PvdA-fractie,

Jelle de Jelle de Visser


5-11-2010 17:15 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws