Leeuwarder nieuws

Historisch Centrum Leeuwarden trekt in 2011 record aantal bezoekers

Historisch Centrum Leeuwarden trekt in 2011 record aantal bezoekers

LEEUWARDEN, 29 december 2011 - Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heeft een record aantal bezoekers getrokken. In 2011 telde het HCL 19.344 bezoekers (in 2010 18.352). Ter vergelijking: in 2007, toen het HCL nog aan de Grote Kerkstraat was gevestigd, stond het bezoekersaantal op 5.974.


Het HCL heeft in haar tienjarig bestaan onder deze naam haar rol als erfgoedcentrum voor de stad Leeuwarden en omgeving meer dan waar kunnen maken. Er is een herkenbare podiumfunctie verworven en de ontwikkeling van het museale karakter heeft goed gewerkt. Bovendien wordt steeds vaker aangesloten bij gemeentelijke projecten en initiatieven van anderen.

 

Van de bijna 20.000 bezoekers kwamen de meesten af op activiteiten.

 De tweewekelijkse zondagmiddaglezingen bleken wederom erg succesvol. De middagen over de Verlengde Schrans en horeca rond het Zaailand trokken meer dan 120 bezoekers (en daarmee een mudvolle zaal).

 

Zo’n 2500 scholieren en studenten brachten in het kader van een onderwijsproject een bezoek (ook een record!). Er werd net als in voorgaande jaren geëxperimenteerd met bijzondere activiteiten voor nieuwe doelgroepen. Verschillende boek- en cd presentaties en zelfs enkele passende muziek optredens vonden plaats in het HCL.

 

Het HCL speelde eveneneens een rol in de inburgering van nieuwe Leeuwarders.

 

Veel bekijks trokken ook de vaste expositie Het verhaal van Leeuwarden en de wisseltentoonstellingen. De tentoonstelling Langharig Leeuwarden (tot half september) en Het Zaailand. Huiskamer van Leeuwarden (vanaf half oktober) werd door enkele duizenden belangstellenden bekeken.

 

De kleinere tentoonstellingen en presentaties over Frederike van Uildriks, Pieter Torensma, anderhalve eeuw archiefzorg in Leeuwarden, archeologische vondsten van het Zaailand en Cambuursupporters trokken eveneens publiek.

 

Sinds juni  is het nieuwe Archeologisch Steunpunt in gebruik. Deze permanente tentoonstelling vertelt het verhaal over Leeuwarden in de Middeleeuwen en toont archeologische vondsten uit de periode 450 tot 1550. Een jeugdboek en een gids met stadswandelingen en fietsroutes horen eveneens bij het steunpunt. Honderden bezoekers werden rondgeleid langs tentoonstellingen en door de schatkamer.

 

Het HCL presenteerde zich - veelal in samenwerking met Aed Levwerd en of anderen- ook elders in de stad. De Open Monumentendag in september en andere activiteiten in binnenstad, wijken en dorpen brachten duizenden belangstellenden op de been. Via het HCL zijn het afgelopen jaar 115 stadswandelingen voor ruim 2500 personen geregeld.

 

Ook het Pier Pander Museum brak met 1670 bezoekers een record. Naar de vernieuwde Oldehove (eveneens in beheer bij het HCL) kwamen ongeveer 15.000 geïnteresseerden.

 

De websites van het HCL werden eveneens onverminderd druk bezocht en zijn nog meer uitgegroeid tot een serieus alternatief voor historisch onderzoek in het informatiecentrum van het HCL.

 

Bron: www.historischcentrumleeuwarden.nl

29-12-2011 21:28 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws