Leeuwarder nieuws

Winkeliers verdeeld over aantal koopzondagen in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 29 november 2012 – Winkeliers zijn verdeeld over het aantal koopzondagen in Leeuwarden. Een onderzoeksrapport adviseert 22 koopzondagen. De kleine middenstanders in de binnenstad volgen dat. De Centrale en supermarkten willen naar 52 koopzondagen. Op 29 januari 2013 wordt om 19.30 uur in het Stadhuis een rondetafelgesprek gehouden met winkeliers en gemeenteraad.


In opdracht van het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden (VBL) en de gemeente Leeuwarden heeft onderzoeksbureau BRO uit Boxtel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verruiming van het koopzondagenbeleid in Leeuwarden.

De belangrijkste conclusie uit het rapport Onderzoek Zondagsopenstelling winkels
(PDF) is, dat een toeristische status voor Leeuwarden voldoende valt te onderbouwen. Hierdoor kan de gemeente Leeuwarden op grond van de huidige Winkeltijdenwet in theorie 52 koopzondagen in een jaar rechtvaardigen. In dat geval moet de gemeentelijke Verordening winkeltijden Leeuwarden aangepast worden. De rapporteur komt tot de aanbeveling, dat uit een oogpunt van voldoende deelname door winkeliers, maximaal 22 koopzondagen in Leeuwarden haalbaar zijn.

Een deel van het bedrijfsleven (i.c. de kleine middenstander in de Binnenstad) volgt deze aanbeveling voor het toestaan van een beperkt aantal van maximaal 22 koopzondagen per jaar. Het huidige aantal gemeentelijke koopzondagen komt uit op 18 à 21 koopzondagen per jaar. In feite betekent dit min of meer voortzetting van het huidige beleid. Een ander deel van het vertegenwoordigde bedrijfsleven (waaronder De Centrale en de supermarkten) is pertinent voorstander van maximaal be-nutten van de koopzondag en wil alle zondagen in het jaar de winkels openen.

De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor eventuele beleidswijziging. Daarom worden ondernemers(-verenigingen) in de detailhandel uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met de gemeenteraad op dinsdag 29 januari 2013 om 19.30 uur in het Stadhuis, Hofplein 38. In dit gesprek wordt eerst het onderzoeksrapport gepresenteerd en krijgen winkeliers de gelegenheid hun visie op het rapport te geven.

De koopzondagen voor 2013 zijn al vastgesteld. Een verandering in het aantal koopzondagen kan pas plaats vinden vanaf 2014.

 

 

29-11-2012 16:10 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws