Leeuwarder nieuws

Gemeente Leeuwarden helpt prostituees bij het vinden van woonruimte

LEEUWARDEN, 6 mei 2014 - Prostituees in Leeuwarden mogen niet meer overnachten op de werkplek. Dat is één van de nieuwe maatregelen in het prostitutiebeleid. De gemeenteraad vroeg per motie nog wel om een onderzoek naar de gevolgen. Dat onderzoek is nu klaar. Het blijkt dat er geen bestaande opvangvoorziening is voor deze prostituees, waarvan de omvang geschat wordt op 35 tot 53 prostituees. Wel kan ondersteuning worden geboden bij het zoeken van woonruimte.


Voor het onderzoek is gesproken met prostituees, exploitanten van seksinrichtingen, politie, hulpverlening en woningcorporaties. Er is gekeken naar het bestaande en gewenste aanbod van dag- en nachtopvangvoorzieningen. In een brief aan de raad geeft het college vier adviezen.

Door het gebrek aan registratie in de prostitutiesector is alleen een schatting te geven van de omvang van de groep prostituees die na het ingaan van de maatregelen problemen kan krijgen met het vinden van huisvesting. Deze schatting ligt tussen de 35 en 53 prostituees. Het aantal werkzame prostituees is hoger maar de verwachting is dat een deel van de groep prostituees niet meer in Leeuwarden zal willen werken of zelf in woonruimte kan voorzien.

Advies 1: Tijdelijk extra inzet van het prostitutie maatschappelijk werk
Voor de prostituees die door het gebrek aan sociaal netwerk, taalbarrière en het gebrek aan kennis over de Nederlandse regelgeving, niet over mogelijkheden beschikken om zelfstandig een huis te vinden, is extra hulpverlening gewenst.

Advies 2: Versterken van de informatievoorziening
Het verbod op slapen op de werkplek is slechts één van de wijzigingen die lokaal en landelijk op de prostituees afkomen. Gezien de geschetste gevolgen van deze ene maatregel is het aan te bevelen om het nieuwe beleid op een heldere en toegankelijke manier te communiceren met de betrokkene.
Advies hierbij is de opzet van een website gekoppeld aan de website van de gemeente Leeuwarden en de organisatie van een informatiebijeenkomst voor prostituees en exploitanten van seksinrichtingen.

Advies 3: loketfunctie in het prostitutiegebied
Om een loketfunctie in de vorm van een ‘huiskamer’ voor prostituees op de Weaze tot uitvoer te brengen is een locatie nodig. Voorwaarde is dat dit in een pand dicht bij de Weaze gevestigd is, zodat het op een makkelijke, veilige en laagdrempelige manier bezocht kan worden. Op dit moment zijn er gesprekken met betrokken partijen gaande, waarbij het uitgangspunt is dat deze huiskamer voor prostituees geen extra kosten met zich meebrengt.

Advies 4: Toezicht op illegaal wonen in de panden
De mogelijkheid voor exploitanten om prostituees te huisvesten op de etages boven en naast de seksinrichting is, behalve enkele uitzonderingen, niet mogelijk. Als er signalen komen van illegaal wonen in de panden op de Weaze, dan zal hierop gehandhaafd worden. Het toezicht op illegaal wonen vindt plaats volgens de vastgestelde lijnen in het Handhavings Uitvoerings Programma.

Bron en documenten: gemeente Leeuwarden, College van B&W 6 mei 2014

6-5-2014 18:57 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws