Leeuwarder nieuws

Definitief: geen verhoging incidentele subsidie bibliotheek Leeuwarden e.o

LEEUWARDEN, 4 juni 2014 - De stichting Bibliotheken Midden-Fryslân (SBMF) krijgt in 2014 een extra subsidie van € 40.000. Dat heeft het college van B&W definitief besloten. De bibliotheek kampt met een exploitatie tekort en had gevraagd om een extra bijdrage van € 130.000. In mei kondigde de organisatie aan dat zonder deze bijdrage, in 2014 een aantal ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. SBMF is zelf verantwoordelijk voor het ontstane tekort, stelt het college.
De directie van Bibliotheken Midden-Fryslân kondigde in mei aan: "Per 1 september 2014 is Bibliotheek Leeuwarden Centrum gesloten op maandag en gaat de vestiging niet meer open op zondag. De maatregelen betreffen verder een volledige stop op de aankoop van boeken voor de wijkvestigingen in Leeuwarden en de kleinere dorpsvoorzieningen in de gemeente en 30% minder aanschaf voor Bibliotheek Leeuwarden Centrum en Bibliotheek Grou. Alle tijdelijke personeelscontracten worden niet verlengd en er geldt per direct een vacaturestop. Al deze maatregelen hebben helaas invloed op het aanbod en de service richting leden en bezoekers van de bibliotheken."

"Tussen gemeente en bibliotheek was afgesproken om de bibliotheekvoorziening in 2014 en 2015 te handhaven op het huidige niveau op het gebied van aanbod, openingstijden, locaties en service. Hiervoor zou de gemeente Leeuwarden tekorten aanzuiveren tot het ingaan van een nieuwe, sowieso veel soberder, situatie per 1 januari 2016", stelde de directie van Bibliotheken Midden-Fryslân.

Het college van B&W heeft een volkomen tegengestelde kijk op de zaak en stelt dat de bibliotheek organisatie zelf verantwoordelijk is voor het tekort. "De SBMF heeft op 5 september 2013, na een grondige verbouwing in het Beursgebouw, een Stadsstudiecentrum met 40 gratis toegankelijke studie-, flex- en vergaderplekken geopend. De realisatie daarvan heeft ongeveer € 130.000 euro gekost. Uw oplopende tekort staat daarmee in verhouding tot de investeringskosten. Met een oplopend tekort in de exploitatie is het aanspreken van de algemene reserves voor een langlopende investering, die geen geld oplevert, een ingrijpend besluit. Mede omdat de stichting al inhoudelijk was betrokken bij het proces van de komende bibliotheekvernieuwing, waarbij tevens een verhuizing of verbouw in de planning staat. De keuze van de Bibliotheek om de hoofdlocatie uit te breiden met een Stadsstudiecentrum is niet met de gemeente besproken, noch is de gemeente hierin gekend. Door het niet overleggen met de gemeente over deze investeringen, kunt u ons onmogelijk verantwoordelijk houden voor het dekken van de tekorten die mede hierdoor zijn ontstaan", schrijft het college in een brief aan SBMF.

De structurele subsidie in 2014 is € 2.624.900. Daarvoor moet SBMF o.a. de centrale vestiging in Leeuwarden van januari t.e.m april en september t.e.m december op zondag openhouden. Met de aankondiging daar vanaf 1 september mee te stoppen,  voldoet SMBF op dit punt niet meer aan de subsidie voorwaarde.

Bron en documenten: gemeente Leeuwarden, vergadering B&W 3 juni 2014

4-6-2014 10:37 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws