Leeuwarder nieuws

University Campus Fryslân en Leeuwarden Studiestad krijgen 7,5 ton van Leeuwarden

LEEUWARDEN, 4 juni 2014 - In 2014 krijgen de University Campus Fryslân (UCF) € 504.500 en de Stichting Leeuwarden Studiestad (SLS) € 252.000 van de gemeente Leeuwarden.  UCF en SLS zullen daarvoor gezamenlijk met Tresoar een uitgebreid pakket evenementen en voorzieningen realiseren gericht op alle (internationale) studenten van HBO en UCF.


Het geld is bedoeld voor o.a. de studentenintroductieperiode (Leip), wetenschapscafés en Studium Generale. Daarnaast zal UCF onder meer een Friese Wetenschapsprijs in het leven roepen, uitwerking geven aan nieuwe masterstudies Leefbaarheid en Law & Governance. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij Culturele Hoofdstad 2018.

Tresoar, UCF, SLS en gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om vorm te geven aan een academisch klimaat in de stad. "Dat is belangrijk voor (het trekken van) studenten, bevorderen van innovatieve ontwikkeling en het vestigingsklimaat van de stad", schrijft het college.

De bedragen zijn jaarlijkse subsidies, die in principe t.e.m. 2017 worden uitgekeerd. Wel waarschuwt het college de instellingen dat zij hun activiteiten te zijner tijd (meer) moeten bekostigen uit andere bronnen dan de gemeentelijke en provinciale.


Bron en documenten: gemeente Leeuwarden, vergadering B&W 3 juni 2014

4-6-2014 09:52 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws