Leeuwarder nieuws

Vier aandachtswijken Leeuwarden krijgen elk 55.000 euro uit pot Wijkidee 2011

Vier aandachtswijken Leeuwarden krijgen elk 55.000 euro uit pot Wijkidee 2011

LEEUWARDEN, 8 maart 2011 - Het College wil het voor Wijkidee dit jaar beschikbare budget inzetten voor vier aandachtswijken: Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek, Vlietzone, Schepenbuurt en Vrijheidswijk. Dit in lijn met het Collegeprogramma. Voor iedere wijk is daarmee een badrag van maximaal € 55.000 beschikbaar. Het geld komt uit Den Haag 


In de Vrijheidswijk is het budget beschikbaar voor wijkideeën specifiek van of gericht op jeugd en jongeren (4 - 18 jaar). Verder wil het College stimuleren dat vooral sociaal gerichte Wijkideeën worden bedacht en uitgevoerd. In de werkwijze blíjft belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk zelf meewerken aan voorbereiding en uitvoering van hun wijkidee(ën).


De bewoners in de betreffende wijken krijgen de komende maand hierover bericht van de gemeente.
Bewoners weten zelf het beste wat er in hun eigen wijk, buurt of dorp nodig is. Met een Wijkwaardebon kunnen ze ideeën realiseren die de leefbaarheid en sociale samenhang verbeteren. Belangrijke voorwaarde is dat de initiatieven een breed draagvlak hebben in de wijk.

Het Adviesplatform Wijkidee, bestaande uit vertegenwoordigers van de betreffende wijkpanels, adviseert B&W over de toekenning van wijkwaardebonnen.

Voor 2010 was er € 240.000,- beschikbaar voor de wijken Aldlân-West, Westeinde, de Wielenpôlle en de dorpen Wirdum en Swichum. Inmiddels zijn daarvoor al dertig wijkwaardebonnen uitgereikt en het proces loopt nog.

In 2009 kregen bewoners in Camminghaburen, Huizum-West, Bloemenbuurt/Oldelgalileën, Aldlân-Oost, Nylân, Bilgaard en Valeriuskwartier 70 Wijkwaardebonnen met een totale waarde van € 350.000,-.

Bewoners organiseerden gezamenlijk allerlei activiteiten waaronder kunst- en theaterprojecten, wandelroutes, een kinderkrant en sportactiviteiten. Of ze fleurden de wijk op met nieuwe speelvoorzieningen, een boomkranswedstrijd, bloembakken of nieuwe broedplaatsen voor vogels.

Kijk voor meer informatie op: www.leeuwarden.nl/wijkidee.

 

 Bron en achtergrondinfo: gemeente Leeuwarden, college van B&W 8 maart 2011

8-3-2011 20:14 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws