Wethouder Ekhart opent WELLZO in Leeuwarden

Leeuwarder nieuws

Wethouder Ekhart opent WELLZO in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 5 juni 2015 - Donderdag 4 juni vond aan het Zuidvliet in Leeuwarden de feestelijke opening plaats van WELLZO. Een nieuwe naam in welzijnswerk, vernieuwde locatie, vernieuwde werkwijze en de deelname aan een grote verscheidenheid aan projecten.


- ingezonden -

Het Werk van WELLZO
Wethouder Andries Ekhart van de gemeente Leeuwarden werd door directeur Ernst Janssen van WELLZO uitgenodigd om de opening te verrichten. Dat gebeurde door het onthullen van het werk van WELLZO, dat in de vorm van een grote W was gegoten. De heer Ekhart onderstreepte het belang van investeren in preventie om dure zorg later zoveel mogelijk te voorkomen. De vernieuwing in het werk van WELLZO spreekt hem zeer aan.

Leeuwarden-Fryslân 2018 samenwerking
Door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen LF2018 en WELLZO werd een van de projecten bekrachtigd. Oeds Westerhof van LF 2018 en Ernst Janssen gaven beide aan verheugd te zijn over het bundelen van krachten voor het werven van vrijwilligers. Voorzien wordt dat in 2018 30.000 klussen door vrijwilligers worden uitgevoerd; WELLZO werft deze vrijwilligers en ontwikkelt samen met scholen en bedrijfsleven een programma om met name vrijwilligers uit kwetsbare groepen te werven en een betere arbeidsmarktpositie te bieden.

Jongerenwerk rap
Rapper Siroc, bij WELLZO werkzaam als jongerenwerker, sloot het officiële gedeelte af. Hij rapte over een jongere die het niet meer zag zitten, maar door ondersteuning van WELLZO jongerenwerk zijn leven weer op de rit krijgt.

Kracht door Aandacht

Aansluitend op de opening konden gasten in het pand (nader) kennismaken met de drie teams; Vrijwilligerswerk, Jongerenwerk en Regiowerk. Zij werken vraaggericht vanuit het motto Kracht door aandacht. WELLZO biedt mensen nieuw perspectief door het terugwinnen van geloof in eigen kunnen. Daar zetten de medewerkers zich dagelijks met hart en ziel voor in. Deelnemers en medewerkers vertelden vol enthousiasme hun verhalen aan de bezoekers.

Ontwikkelingen
WELLZO is betrokken bij vele ontwikkelingen. In nauwe samenwerking met de wijkteams zijn er afspraken gemaakt over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Op het Friesland College en de Friese Poort wordt een eropaf werkwijze gevolgd bij de aanpak van schuldenproblematiek. Samen met wijkteams, bibliotheek en volwasseneneducatie wordt gewerkt aan het effectief aanpakken van laaggeletterdheid vooral gericht op autochtone landgenoten. Er wordt op geheel nieuwe wijze een Jongeren-ontmoetingscentrum 12 plus ontwikkeld volgens het zogenaamde Jimmy’s concept (voor en door jongeren). We werken aan nieuwe participatiemogelijkheden voor mensen met een uitkering.

5-6-2015 15:31 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws