Oscar van Oorschot: Advocaten vieren storm met flesje

Opinie

Oscar van Oorschot: Advocaten vieren storm met flesje

LEEUWARDEN, 4 november 2014 - De afgelopen week is er een razende storm over Fryslân gegaan. Enerzijds bijzonder, omdat velen van ons het nog nooit zo hard hebben zien waaien. Anderzijds zeer negatief, omdat het verbond van verzekeraars nu al een schade noemt van minimaal € 100.000.000,--.


De schade kan natuurlijk optreden op allerlei niveaus. Wanneer een paar pannen van je dak afwaaien, mag er denk ik wel van de huiseigenaar verwacht worden, dat hij zelf de pannen erop legt. Dit is natuurlijk anders wanneer er een enorm dakvlak afwaait, waarbij een aannemer moet worden ingeschakeld.

Hetgeen velen van ons niet weten, is dat een verzekeraar natuurlijk altijd probeert de schade die zij uit moet betalen weer te verhalen op een ander. De advocaten die verzekeraars als klant hebben, zullen dan ook een flesje wijn hebben opengetrokken toen de storm op zijn hoogtepunt was.

Wanneer een verzekeraar aan u als verzekerde schade uitkeert, zal de verzekeraar altijd onderzoek doen naar de oorzaak van de schade. Bij het wegwaaien van een heel dakvlak met dakpannen is de oorzaak duidelijk: de storm zelf. Niettemin zal een expert van de verzekeraar onderzoeken of er wellicht sprake is van achterstallig onderhoud of dat de dakpannen niet goed waren bevestigd. In dat geval zal een verzekeraar wellicht niet aan u uitkeren, en zich beroepen op een andere oorzaak, te weten eigen schuld. De storm die nu heeft gewoed is echter zo heftig geweest, dat een verzekeraar dit niet snel zal doen.

De schade kan echter ook anders worden veroorzaakt. Tegenover het MCL werd ten tijde van de storm een nieuw complex gebouwd. Gedurende de storm waaiden allerlei isolatieplaten van het dak, die onvoldoende waren verzekerd, althans onvoldoende vast waren aangebracht is het vermoeden. De isolatieplaten zijn terecht gekomen op allerlei auto’s op de parkeerplaats bij het MCL en hebben aan diverse auto’s schade aangebracht.

In een geval zoals dit zal de eigenaar van de auto worden uitbetaald door de verzekeraar voor de schade. Bij deze uitbetaling wordt de verzekeraar echter gesubrogeerd in de rechten van de eigenaar. Dit woord subrogeren houdt niet meer in dan dat de verzekeringsmaatschappij nu het recht krijgt om de door haar uitgekeerde schade te vorderen van de veroorzaker van de schade. De verzekeraar zal dan ook een advocaat inschakelen die een poging zal wagen om de aannemer van het in aanbouw zijnde gebouw aansprakelijk te stellen. Waarschijnlijk zal de advocaat van de verzekeraar het standpunt innemen, dat de aannemer op de hoogte had moeten zijn van de aankomende storm en preventieve maatregelen had moeten treffen. Immers, de storm was dagen van tevoren aangekondigd en de aannemer had ervoor moeten zorgdragen dat de vrij lichte isolatieplaten waren beveiligd, althans dat er maatregelen waren getroffen dat deze niet konden wegvliegen door sterke wind.

De kans is groot dat de aannemer wederom een bedrijfsverzekering heeft en uiteindelijk zal de procedure dan ook uitgevochten worden tussen twee verzekeraars. Dit brengt derhalve met zich mee, dat na natuurgeweld het nodige “juridische geweld” volgt om de schade te verhalen. Het belangrijkste is echter om niet uit het oog te verliezen, dat al het materiële vervangen kan worden, en menselijk letsel niet. Relativeren is daarom altijd van groot belang.

 

Oscar van Oorschot

Partner De Haan AGW Advovcaten en Notarissen

o.vanoorschot@dehaanlaw.nl

4-11-2013 09:15 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Opinie

Meer Opinie