8 december presentatie cast en crew Iepenloftspul De Oerfal, met Overvaltour

Uitgaan

8 december presentatie cast en crew Iepenloftspul De Oerfal, met Overvaltour

LEEUWARDEN, 2012 - Zaterdag 8 december is het 68 jaar geleden dat het Friese verzet de overval pleegde op de Leeuwarder gevangenis en daarbij, zonder een schot te lossen, 51 mensen bevrijde. Op deze historische dag wordt de cast, creatieve team, crew en maquette van het decor gepresenteerd van het Iepenloftspul De Oerfal. De première is op 29 augustus 2013 in de Blokhuispoort. Beschermheer Burgemeester Ferd Crone zal de hele middag aanwezig zijn.


De Oerfal gaat over de gewaagde, geweldloze overval van het Friese verzet op de oude strafgevangenis op 8 december 1944. Een stuk over de gewaagde actie zelf, maar vooral ook over posities, macht, onderdrukking en dilemma’s, de soms onmenselijke keuzes die mensen in extreme situaties moeten maken.

In het voorjaar van 2011 ontstaat bij initiatiefnemers Dick Jansen en Tineke Broers het idee om in de Blokhuispoort een iepenloftspul over de beroemde daad van verzet ‘De Oerfal’ te ontwikkelen. ‘De Oerfal’ gaat over de Friese KP, die onder leiding van de Dokkumer Piet Oberman, de Leeuwarder Egbert Bultsma en de uit Sneek afkomstige Wim Stegenga, op 8 december 1944 de overval pleegde. 

De overval staat in de geschiedenisboeken als één van de huzarenstukken van het Nederlandse verzet en is verfilmd in 1962. De film is nog steeds één van de succesvolste Nederlandse films ooit en onder de naam “The silent raid” succesvol geweest in het buitenland.

De initiatiefnemers gaan verder dan de film en op basis van onderzoek een iepenloftspul neerzetten waarin niet alleen de actie wordt belicht maar ook de verdieping in het verhaal. Wat bewoog mensen om de keuzes te maken onder deze omstandigheden? Welke dilemma’s speelden in de hoofden van gevangenen en de leden van de KP? Niet alles is zwart/wit en veel is ‘grijs’.

Programma 8 december 2012:
Presentatie van cast, creatieve team, crew en decor in de Blokhuispoort waar op de grote binnenplaats het stuk in 2013 wordt gespeeld. Aansluitend doet de groep een “Oerfaltour” en gaat langs belangrijke plekken van de Oerfal. Via de Oosterstraat, waar Piet Oberman zat ondergedoken en een luisterpost zat van het verzet, richting de voormalige bakkerij van Taco van der Veen aan de Oostergrachtswal van waaruit de Oerfal is gepleegd. Onderweg uitleg van diverse locaties, zoals hoofdkwartier Landwacht/SD, en de locatie waar de “Bren“ stond opgesteld voor eventueel dekkingsvuur. Bij de herinnering plaquette van de Overval aan de buitenmuur van de Blokhuispoort zal beschermheer burgemeester Ferd Crone een krans leggen. De cast gaat vervolgens via het Huis van Bewaring waar de historische daad plaats vond naar het cellencomplex waar de oeverval plaats vond. Daar verteld de laatst nog levende bevrijde gevangene van toen, Gerrit Fokkema, zijn verhaal van zijn bevrijding.

13.00 Verzamelen Cafe de Bak, Blokhuispoort.
13.30 Officiële presentatie cast en creatieve team “De Oerfal” aansluitend gelegenheid tot één op één gesprekken met bestuur, creatieve team, cast en crew.
14.30 Oerfalroute.
15.30 Bloemlegging herdenkingsplaquette Overval door Burgemeester Ferd Crone.
15.45 Bezoek in Huis van Bewaring.
16.00 In cellenblok verhaal Gerrit Fokkema.

16.30 Afsluiting.

 

 

30-11-2012 10:42 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Uitgaan

Meer Uitgaan