23 en 24 juni zoek mee naar dieren en planten in Leeuwarder bos

Uitgaan

23 en 24 juni zoek mee naar dieren en planten in Leeuwarder bos

LEEUWARDEN, 2012 - In het weekend van 23 en 24 juni organiseert het Natuurmuseum Fryslân een Soortenweekend in het Leeuwarder bos. Samen met het publiek gaan medewerkers en externe deskundigen deze dagen op zoek naar vogels, insecten, zoogdieren, waterdiertjes en planten. De hele dag door vinden er activiteiten plaats, maar ook in het holst van de nacht!


Zo is de beste tijd om trekvogels te spotten rond zes uur ‘s ochtends, terwijl je voor het zien van nachtvlinders juist in de nacht op pad moet. Het Natuurmuseum nodigt iedereen van harte uit, volwassenen maar nadrukkelijk ook kinderen, om mee te helpen.


Buitenlokaal
Het Natuurmuseum heeft het Leeuwarder bos bestempeld als buitenlokaal. Het bos vervult een belangrijke plaats bij het in contact brengen van kinderen en natuur middels educatieve programma’s. Maar het gaat niet alleen om de natuurbeleving van jonge bezoekers, het bos is tevens onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Het Leeuwarder bos is zo’n twintig jaar geleden aangeplant en begint inmiddels natuurwaarden te krijgen. De Gemeente Leeuwarden heeft verschillende maatregelen genomen om de diversiteit te vergroten en het is leuk om deze ontwikkeling te volgen. Het Natuurmuseum is daarom bezig met een grootschalige inventarisatie van wat er op dit moment aan vogels, zoogdieren, insecten en waterdieren leeft in het bos. Dit jaar wordt gezien als een nulmeting: wat is de huidige stand van zaken? Door deze telling met hulp van schoolgroepen in de toekomst te herhalen wordt er inzicht verkregen in de diversiteit van het bos. Vanaf februari 2012 is begonnen met het tellen van de soorten. In het weekend van 23 en 24 juni hoopt het museum een grote slag te maken en met hulp van het publiek veel nieuwe soorten aan de lijst toe te kunnen voegen.


Help mee met de soortenrace!
Het centrale punt van het Soortenweekend is bij camping Taniaburg, Vierhuisterweg 72. Mensen die mee willen doen kunnen zich hier melden. Ook de excursies vertrekken vanaf de camping. Een aantal keren per dag is er een excursie, geleid door een deskundige, die in het bos iets vertelt over bijvoorbeeld libellen. Je kijkt daarbij als het ware mee met de ogen van de gids. Zelf zie je misschien vooral de bomen in het bos, maar een deskundige ziet hele andere dingen. Vervolgens kunnen de deelnemers zelf actief op zoek gaan naar de verschillende soorten. Uitleg en zoeken nemen minimaal een half uur in beslag, maar langer blijven kan natuurlijk ook. Het streven is om in ieder geval 1.000 verschillende soorten te vinden.

Op zaterdag zijn er de volgende excursies: 10.00 uur vliegen, 11.00 uur dagvlinders/libellen, 12.00 uur paddenstoelen, 14.00 uur planten, 15.00 uur paddenstoelen, 15.30 uur vliegen en 22.00 uur vleermuizen/nachtvlinders.

Het programma voor de zondag ziet er als volgt uit: 6.00 uur vogeltrektellen, 10.00 uur zoogdieren, 11.00 uur vogels, 14.00 uur insecten en 15.00 uur spinnen. Het Soortenweekend wordt om 17.00 uur afgesloten door het aanbieden van de voorlopige totaalstand aan wethouder Isabelle Diks.


Natuurleuk leren kijken
Het centrale punt op de camping is op zaterdag geopend van 10.00 tot 23.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Hier is ook van alles te beleven. Zo is er een opstelling van apparatuur. Behalve geduld en geluk zijn er namelijk ook allerlei materialen nodig om dieren te onderscheppen zoals een vlinderscherm met felle lamp, inloopvallen, telescoop, bat-detector, sleepnetten, vangnetten, potvallen, fruitvallen en malaisevallen maar ook een gewone spade. Verder staan er microscopen klaar om vondsten in detail te kunnen bekijken.
Kinderen kunnen direct aan de slag met een schepnetje om waterdiertjes uit de sloot te scheppen en die met behulp van een zoekkaart te determineren. Een leuke manier voor kinderen om zich bewust te worden dat een sloot niet alleen uit water bestaat, maar een heel systeem van dieren en planten omvat.

Wie vindt de mol?

Iedereen die mee wil doen kan zich melden bij het centrale punt op de camping. Het is belangrijk huidbedekkende kleding te dragen in verband met brandnetels en insecten. Het programma is onder voorbehoud en afhankelijk van het weer. Bij storm zullen er bijvoorbeeld geen vlinders waargenomen kunnen worden. Bij regen is er een alternatief programma in de grote schuur van de camping.

Naar één dier wordt specifiek op zoek gegaan: de mol. Tot nu zijn er reeën en hazen waargenomen, allerlei soorten vogels, insecten en andere dieren, maar nog geen mol. Het weekend zal dan ook in het teken staan van: wie vindt de mol? De winnaar krijgt een leuke verrassing.

Er groeit meer dan er bloeit
Het Leeuwarder bos is een goed voorbeeld van de natuurlijke rijkdom. Als je de natuur zijn gang laat gaan, laat groeien en bloeien, ontstaat er vanzelf diversiteit. Op dit moment zijn er 659 soorten aan flora en fauna vastgesteld in het Leeuwarder bos. Hieronder vallen elf zeldzame soorten (één nachtvlinder, vier vogels, vier planten en twee spinnen) en één nieuwe keversoort voor Fryslân. Eén van de twee zeldzame spinnen (kerkzesoog – Segestria florentina) is nog nooit eerder vastgesteld noordelijker dan Amsterdam en dus een nieuwe soort voor Noord-Nederland!

Determineren en inventariseren wordt gedaan met hulp van het IVN Leeuwarden (planten), Paddenstoelenwerkgroep Friesland, Entomologische Vereniging (insecten), Teddy Dolstra (amfibieën, vissen en zoogdieren), Peter Koomen (spinnen), Maarten Immerzeel (korstmossen en nachtvlinders) en diverse geïnteresseerden. Van moeilijk te determineren vondsten worden foto’s gemaakt die worden opgestuurd naar een forum voor natuurliefhebbers die hulp bieden.Voor meer informatie over de soorten, zie waarneming.nl/1000_soortendag_leeuwarderbos.php. Hier zijn alle tot nu toe bekende soorten terug te vinden, vaak voorzien van een foto.

Voor actuele informatie over het programma op 23 en 24 juni, zie www.natuurmuseumfryslan.nl

20-6-2012 12:55 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Uitgaan

Meer Uitgaan