Uitgaan

28 september Fryslân Connected - Walk in Event bij het Zaailand

LEEUWARDEN, 2012 - Vrijdag 28 september  vindt van 10.00 tot 13.00 uur het internationale evenement ‘Fryslân Connected’ over meertaligheid en cultuuroverdracht plaats op het vernieuwde Zaailand in Leeuwarden. Dit is gratis toegankelijk.


Aanleiding is het 10-jarig bestaan van Liet International en het 25-jarig bestaan van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren (onderdeel van de Fryske Akademy).

Het programma wordt in samenwerking met het Europeesk Buro foar de Lytse Talen (EBLT) samengesteld en is doordrenkt van interviews en muziek. Dit evenement is een onderdeel van festiviteiten die in datzelfde weekend plaatsvinden, in verband met de feestelijke opening van het Zaailand.


De thematiek van het event gaat over meertaligheid en de invloed hiervan op cultuuruitingen, met name in muziek. Vooral ook het perspectief op de globalisering en de lokale cultuur komt ter sprake. Wethouder Cultuur Isabelle Diks van gemeente Leeuwarden zal de conferentie openen, waarna interviews met gasten uit zowel Friesland als uit andere delen van Europa volgen, met ieder hun eigen invalshoeken. Onder andere directrice Taalbeleid van Asturias Ana Fueyo en artistiek leider van der Kulturele Haadstêd Rudi Wester zullen spreken. Sake Hylkema vertelt over Friestalige muziektheater dat hij brengt op verschillende scholen. Eenieder die hierover mee wil praten, of gewoon wil luisteren, is welkom!
Bij dit evenement wordt ook muziek gebracht en het sluit aan bij de festiviteiten die later op de dag plaatsvinden met oud-winnaars van Liet International.

Voorlopig Programma*
9:30-10:00 Inloop en welkom door dagvoorzitter Alex Riemersma van Mercator/Fryske Akademy
10:00-10:30 Opening door Wethouder cultuur Isabelle Diks, daarna spreekt Ana María Fueyo LLaneza (directrice Taalbeleid Asturias)
10:30-12:00 Diverse sprekers over meertaligheid en cultuuruitingen (o.a. Rudi Wester; artistiek leider Kulturele Haadstêd, Sake Hylkema; over Friestalige Muziektheater op scholen)
Tot 13:00 uur Muziek en toelichtingen van bands op het podium van het Zaailand Festival

* onder voorbehoud

Het definitieve programma en meer informatie is te vinden op www.eblt.nl.


25 jaar Mercator, onderdeel van de Fryske Akademy
Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren (voorheen Mercator Education) werd opgericht in 1987 op initiatief van de Europese Commissie. Dit was om tegemoet te komen aan enerzijds de groeiende belangstelling voor (autochtone) minderheidstalen en regionale talen in Europa en anderzijds aan de noodzaak voor minderheidstaalgebieden om ervaringen uit te wisselen en samen te werken in een Europese context. Dankzij de systematische aanpak van het Mercator Kenniscentrum is de beschikbaarheid van informatie over minderheidstalen en de uitwisseling van diezelfde informatie sterk verbeterd.

De thuisbasis van Mercator is in Leeuwarden en vormt een deel van de Fryske Akademy, een van de institutenvan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het onderzoek dat de Fryske Akademy verricht dekt heel Friesland, haar mensen, taal, historie en cultuur in de breedste zin van het woord.

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is gericht op kennisverwerving, kenniscirculatie en kennistoepassing. Het centrum is Europees toonaangevend op het gebied van meertaligheid en taalleren, waarbij zowel aandacht is voor het leren op school, als ook thuis, op het werk, in de vrije tijd of door cultuurparticipatie. Startpunt is het Fries als eigen taal van Friesland en minderheidstaal in Nederland. Het Mercator Kenniscentrum brengt Europa naar Friesland en Friesland naar Europa.
Voor meer informatie van Mercator zie www.mercator-research.eu

10 jaar Liet International
Liet International is ontstaan na het 10-jarig jubileum van het Friese Songefstival Liet, dat in 1991 begon. Liet was in de eerste tien jaar uitgegroeid tot een instituut, waar veel Friese bands en artiesten van naam aan meededen.

In de tijd van het 10-jarige jubileum van Liet ontstond het idee om het te proberen op Europees niveau. Geen songfestival voor het mooiste nieuwe liedjes in het Fries of een Friese streektaal, maar in een Europese minderheidstaal. Tegelijkertijd maakte het grote Eurovisie Songfestival een tegenovergestelde beweging door deelnemers die in de landstaal zongen te laten vallen. Het was het bestuur van Liet ’91 in die tijd duidelijk; als we zoiets willen, dan is nu het moment. De bestuursleden die hier de stap namen waren onder andere Arno Brok, toen wethouder van cultuur van Leeuwarden, en bertug Mulder, gedeputeerde van cultuur van de Provinsje Fryslân. Het Liet-bestuur vroeg aan de toenmalige producent Ivan Pel om, met een klein groepje andere mensen, de nodige contacten te leggen en nieuwe liederen in Europese minderheidstalen op te sporen.

Liet International heeft intussen in verschillende landen plaatsgevonden, onder andere Lapland (Zweden), Bretagne (Frankrijk) en Friuli (Italië). Dit jaar mag Asturias in Spanje het festival organiseren.

Voor meer informatie over Liet International zie www.liet.nl.

26-9-2012 20:35 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Uitgaan

Meer Uitgaan