Zakelijk

MKB verwacht de komende twee jaar omzet- en personele groei

Almere, 13 oktober 2010 - Ruim tweederde van de ondernemers uit het MKB verwacht de komende twee jaar te gaan groeien. Een kwart van de ondernemers verwacht stabiel te blijven en slechts vier procent denkt (verder) te gaan krimpen. Dit blijkt uit de MKB Marktmonitor 2010.


Een initiatief van en uitgevoerd door Unique en TNO. Dit vertrouwen van de ondernemer in de economie wordt geuit in strategische innovatieplannen; het aanboren van nieuwe markten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

In 2009 was het MKB als gevolg van de economische crisis vooral bezig met 'quick-win' maatregelen, zoals het snijden in kosten en personeel. Dit jaar is er een omschakeling te zien van interne maatregelen naar externe gerichtheid. Ondernemers zijn bezig met nieuwe businessmodellen en lange termijnplanning. Maar liefst 73 procent van de ondernemers geeft aan nieuwe producten en diensten te gaan ontwikkelen dan wel nieuwe markten aan te willen boren. Hiermee wordt het vertrouwen en de optimistische kijk van de ondernemer onderstreept.

Prof. dr. Teulings, directeur Centraal Planbureau (CPB): "De groeiverwachting die in dit onderzoek naar voren komt is hoger dan die het CPB op macro niveau ziet. Dat komt door verschil in onderzoeksdoelgroep, maar ook doordat de ondernemer van nature geneigd is om de toekomst rooskleurig in te zien. Het doet me goed om te zien dat ondernemers zo positief zijn, aangezien het MKB de motor van onze economie is. Toch is het verstandig om te bedenken dat er ook reden voor enige terughoudendheid is."

Personele verwachtingen
Opvallend is dat de personele groei nog achterblijft bij de verwachte omzetgroei. De verwachte totale personele groei ligt op ruim twee procent. Dat is de helft van de verwachte omzetgroei. "De reden hiervoor kan natuurlijk zijn dat bedrijven in de afgelopen periode kampten met overcapaciteit en nu bij groei dus minder mensen hoeven in te huren", verklaart Jeannine Peek.

13-10-2010 10:54 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk