Zakelijk

College: kantorenmarkt Leeuwarden positief t.o.v. rest van Nederland

College: kantorenmarkt Leeuwarden positief t.o.v. rest van Nederland

LEEUWARDEN, 23 november 2010 - De kantorenmonitor Leeuwarden 2010 is gepubliceerd. Ook de Leeuwarder kantorenmarkt heeft te maken met de economische crisis. Maar de ontwikkelingen in 2009 steken positief af ten opzichte van elders in het land.


Ze worden gekenmerkt door:
· Het stabiel blijven van het aantal kantoorbanen
· Een groei van aantal bedrijfsvestigingen in kantoorsectoren met 200
· Een lichte toename van het aanbod van kantoorruimte tot bijna 70.000 m2
· Een daling in de opname van kantoorruimte tot bijna 9.000 m2. Dat is onder het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren.

Gemeentelijke acties

De gemeente zal een aantal acties ondernemen in 2010 en daarna om de kantorenmarkt, die van groot belang is voor de Leeuwarder economie, vitaal te houden:

· Ontwikkeling van de watercampus fase II;
· Ontwikkeling 20.000 m2 kantoorruimte Werpsterhoek;
· Ontwikkeling Stationsgebied in relatie tot realisatie Westelijke Invalsweg;
· Upgrading Tesselschadestraat gecombineerd met herontwikkeling en functiemenging;
· Versterken van de kennis over de markt voor kantoren en bedrijfsruimten door intensief relatiebeheer en het goed blijven monitoren. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het bijhouden van een database kantoren, anticiperen op leegstand, inventariseren van groeikansen en uitvoeren bedrijfsruimtemonitor 2011.


Gemeente Leeuwarden, College van B&W 23 november 2011

23-11-2010 18:04 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk