Zakelijk

[UPDATE] Duitsland 13.183 MWp, Nederland 66 MWp opgesteld vermogen elektriciteit van de zon

[UPDATE] Duitsland 13.183 MWp, Nederland 66 MWp opgesteld vermogen elektriciteit van de zon

In Duitsland is in het eerste halfjaar van 2010 3.427 MWp aan PV-capaciteit bijgeplaatst. In Nederland was de groei van zonnestroom capaciteit in die periode 2,67 MWp.


De totale capaciteit zonnestroom is in Duitsland eind juni 2010 gegroeid tot 13.183 MWp.  In Nederland is het totaal opgesteld vermogen (vermoedelijk)  65,67 MWp.

De grafieken geven een overzicht van de ontwikkelingen. Ook de situatie in Vlaanderen wordt meegenomen. De grafieken zijn gemaakt door Peter J. Segaar. Hij volgt op zijn actuele website www.polderpv.nl de ontwikkeling van de PV-markt al jaren kritisch en  zo nauwkeurig mogelijk en is nooit te beroerd de zaken van commentaar te voorzien.  

Duitsland

Duitsland heeft sinds 2000 haar EEG regeling. Wie een zonnepaneel installeert is bij levering aan het net (verplichte afname door de electriciteit leverancier  - n.b. dat moet zijn de regionale netbeheerder; zie hieronder de correctie door Peter Segaar) 20 jaar lang verzekert van de op het moment van installeren geldende vergoeding per geleverde kWh.
De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld. De EEG wet regelt dat de vergoedingen ieder jaar omlaag gaan, om de zonnepaneel bouwers te prikkelen ieder jaar goedkopere zonnepanelen te laten produceren. en betaald via een opslag op de electriciteits rekening. Alle gebruikers van electriciteit betalen die opslag. In 2010 bedraagt de opslag 2,047 ct/kWh. Uitgezonderd een 500 grote energievretende bedrijven. Zij betalen 0,05 ct/kwh.Nederland
Nederland kent sinds 2008 de SDE regeling. Dat is, in tegenstelling tot Duitsland, een subsidieregeling. Voor zonnestroom geldt een maximum aan te subsideren vermogen. Er kan jaarlijks maar een beperkt aantal zonnepanelen uit gefinancierd worden. In 2010 is dat 5 MWp voor grote systemen en 20 MWp voor kleine systemen.
DE SDE is wel een werkgelegenheidsmachine voor ambtenaren. Zij verwerken momenteel 35.000 aanvragen in de categorie grote systemen. Uitgaande van de gemiddelde toewijzing in 2008 van 39 kWp per systeem, kunnen er maar 128 aanvragen gehonoreerd worden. Bij de categorie kleine systemen ziet het er beter uit. Van de 17.000 aanvragen kunnen er 4.200 aanvragen gehonoreerd worden.

Met dank aan Duitsland, dalen de prijzen van zonnepanelen rap. Een groeiend aantal particulieren en bedrijven in Nederland installeert daarom zonnepaneel installaties aan zonder gebruikmaking van de SDE regeling.  Op de website Tweakers.net bestaat een speciale forum-pagina waar men elkaar helpt met (technische) tips en suggesties.


Peter Segaar / polderpv.nl komt met de volgende correctie en aanvulling:

Kleine correctie met grote gevolgen: niet de energieleverancier neemt de zonnestroom productie in Duitsland af. Maar de regionale netbeheerder, een fundamenteel verschil. Die dient de invoedingstarieven uit te betalen aan de inmiddels al zo'n 800.000 zonnestroom producenten daar. In principe per maand, zonder gezeur, en wettelijk verbod om daar kosten voor in rekening te brengen. Vervolgens worden via een behoorlijk complex, doch door accountants gecontroleerd "Umwälzung" proces, sinds vorig jaar de kosten opgehoest door de grofweg 850 regionale netbeheerders doorgeschoven naar de 4 hoofd netbeheerders (waarvan Transpower - ex E.ON Netz - door TenneT, volle dochter van EZ met torenhoge schuldenlast is opgekocht). Laatstgenoemden moeten eerst de totale hoeveelheid invoeding (lees: windstroom > biomassa stroom > zonnestroom > hydropower, en nog wat hernieuwbaar grut) op de stroommarkt van Leipzig verkopen voor marktprijs. Dan blijft er nog een hoop geld over om terug te halen. En dat bedrag wordt over (bijna) alle stroomverbruikers uitgesmeerd via een vaste EEG bijdrage per kWh. Pas DAN komen de leveranciers in beeld, die gewoon die kosten middels de beroemde Umlage moeten doorberekenen aan de (meeste) niet-gepriviligeerde eindverbruikers, door die berekende vaste heffing per kWh gewoon toe te voegen aan hun en andere te innen kWh (variabele) kosten. Die leveranciers hebben NIETS te zeggen over het hele proces wat er aan vooraf gaat en hebben er geen invloed op (verbeteringsvoorstellen kan natuurlijk altijd). Het Duitse Milieuministerie (BMU) is eindverantwoordelijk voor het EEG, en ook dat is politiek-strategisch fundamenteel anders geregeld in NL, waar EZ de boel regelmatig flink in de soep laat lopen.

Overigens zijn er berekeningen gemaakt dat die Umlage (die in 2010 nog 2,046 cent/kWh bedraagt) in Duitsland omhoog zou kunnen gaan naar 3,5 ct/kWh in 2011. Dat is echter nog niet bevestigd, maar hoger dan 2 cent/kWh zal het beslist gaan worden, vooral gezien de gigantisch harde groei van zonnestroom capaciteit bijplaatsing (en onmiddelijke invoeding).

Ach, de fossielen en de nukes hebben honderden miljarden in de schoot geworpen gekregen, decennia lang (hoor je niemand over), en zogenaamde CO2 emissie rechten zijn nog steeds vrijwel niks waard. Dus waar hebben we het over? Een level playing field in energiezaken kun je echt vergeten, ondanks alle retoriek die je daar over hoort uitkramen. Veel te politiek gevoelig (denk aan de bakken met te missen energiebelasting en BTW door de Staat in de Nederlandse situatie). Dus marktverstoring is een ingebakken tumor in de energiemarkt, daar kom je nooit vanaf.

Ik heb berekend dat 43 procent van de realisatie in Nederland in 2009 BUITEN de SDE om is geschied. Dat zegt alles over die onzinnige regeling. En natuurlijk ook veel over de almaar groeiende belangstelling voor zonnestroom van eigen dak, in weerwil van de voortdurende ambtelijke sabotage...

U ook een fijne tijd met zonnestroom van eigen dak gewenst...


Met vriendelijke groet

Peter Segaar/Polder PV
Leiden
info@polderpv.nl


12-8-2010 19:25 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk