Zakelijk

Plannen voor uitbreiding bedrijventerrein Dronryp in stroomversnelling

De gemeente Menaldumadeel is al enkele jaren bezig met plannen voor uitbreiding van het bedrijventerrein aan de westzijde van Dronryp. De provincie helpt nu met het maken van een plan dat mooi en haalbaar is.


Dit is een lastig proces waarin het de kunst is om te komen tot een uitbreiding die goed is ingepast in het landschap en tegelijkertijd voldoende en betaalbare ruimte biedt voor de komende jaren.

 Omdat dit vraagstuk op meerdere plaatsen in Fryslân speelt is de provincie Fryslân gestart met het project “Bedrijven in het landschap”. Hiermee wil de provincie haar motto “Ruimte voor kwaliteit” op een praktische manier uitwerken. Dit betekent dat de provincie samen met gemeenten plannen zullen maken die zowel mooi als haalbaar zijn. Om ervaring met deze aanpak op te doen heeft de provincie drie projecten aangewezen en Dronryp-west is er daar één van. Concreet betekent dit dat de komende maanden gewerkt gaat worden aan een plan voor uitbreiding en afronding van het bestaande bedrijventerrein Dronryp-west. Hiermee kan recht worden gedaan aan de positie van Dronryp als bedrijfsconcentratiekern voor de gemeente Menaldumadeel.

Bron: persbericht gemeente Menaldumadeel

1-9-2010 14:51 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk