Zakelijk

Groei economie hoger en lichte stijging aantal banen

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Daarmee is de groei duidelijk groter dan in het eerste kwartaal. Toen groeide de economie nog met 0,6 procent.


Ten opzichte van het voorgaande kwartaal groeide de economie in het tweede kwartaal met 1,0 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Het tweede kwartaal van 2010 was het vierde kwartaal op rij met een kwartaal-op-kwartaalgroei.
 
De uitvoer van goederen en diensten groeide stevig. Het volume was 12,2 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2009. Met 14,1 procent nam ook het volume van de invoer fors toe.

De consumptie van huishoudens groeide voor het eerst sinds eind 2008 weer, maar de groei was met 0,1 procent wel zeer bescheiden. De overheidsconsumptie groeide met 1,7 procent iets minder hard dan in het eerste kwartaal.

De investeringen in vaste activa waren in het tweede kwartaal 4,2 procent lager dan een jaar eerder. Daarmee was de afname veel kleiner dan die in de voorgaande vijf kwartalen. Toen bedroeg de krimp steeds 8 à 16 procent.

De delfstoffenwinning leverde door weersinvloeden veel meer productie dan een jaar eerder. Verder doen vooral de op export gerichte bedrijfstakken het in het tweede kwartaal goed, zoals de handel, de industrie en de transportsector. De bouwnijverheid produceerde daarentegen net als in het eerste kwartaal veel minder dan een jaar eerder.

 

Lichte banengroei na vijf kwartalen banenkrimp

De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het aantal banen in het tweede kwartaal 24 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. De banengroei volgt na vijf kwartalen op rij met banenkrimp.

 

In het tweede kwartaal van 2010 waren er ruim 7,8 miljoen banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 waren er 63 duizend banen minder.

 

Zorg blijft banenmotor
In de niet-commerciële dienstverlening houdt de sterke groei van het aantal banen aan, met 73 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009. Het grootste deel van deze groei zit in de zorg, met een plus van 49 duizend vergeleken met een jaar eerder. De zorg blijft daarmee een belangrijke banenmotor. Ook in de bedrijfstakken openbaar bestuur en onderwijs werden meer banen geteld.

Toename vacatures commerciële dienstverlening

Het aantal openstaande vacatures in de commerciële dienstverlening is toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bijna twee jaar lang nam het aantal vacatures af. In de commerciële dienstverlening zijn er in het tweede kwartaal ruim 2 duizend vacatures meer dan het voorgaande jaar.

 

Het aantal openstaande vacatures binnen de sector nijverheid en energie neemt voor het eerst in bijna twee jaar niet meer af en laat een stabilisatie zien.

In de niet commerciële dienstverlening tenslotte zijn er ruim 15 duizend vacatures minder. Daardoor zijn er in totaal ruim 13 duizend minder openstaande vacatures dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.Bron: CBS

23-9-2010 13:36 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk