Zakelijk

Raad van State verwerpt alle bezwaren tegen bestemmingsplan De Centrale Leeuwarden

LEEUWARDEN, 11 dcember 2014 - De Raad van State heeft  op 10 december 2014 het beroep van Centrale Holding tegen het bestemmingsplan ‘Leeuwarden-De Centrale en omgeving’ op alle onderdelen ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk. Dat betekent o.a. dat er geen supermarkt op de Centrale kan komen. Het plan biedt op dit moment nog circa 10.000 m2 ruimte voor uitbreiding van Winkelpark De Centrale.


- ingezonden -

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan op 24 juni 2013 vast. Centrale Holding tekende daartegen in 2013 als enige partij beroep aan. Het beroep was op hoofdlijnen gericht tegen de in het bestemmingsplan vastgelegde winkelbranches, de maximale en minimale winkelgrootte en het totaal aantal vierkante meters winkelruimte dat is toegestaan. Centrale Holding wil in het plangebied ook graag een supermarkt vestigen en als minimale winkelomvang 1.000 m2 in plaats van 1.350 m2 aanhouden. Ook was Centrale Holding het niet eens met de wijze waarop de gemeente het maximum bruto vloeroppervlak van 42.000 m2 heeft bepaald. Naar oordeel van Holding Centrale bood het oude bestemmingsplan meer winkelruimte waardoor Winkelpark De Centrale volgens Centrale Holding in haar uitbreidingsmogelijkheden wordt beperkt.

De Raad van State verklaarde dat het bestemmingsplan aansluit op de Detailhandelsstructuurvisie die in 2014 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat Winkelpark De Centrale aanvullend is op de bestaande winkelcentra, inclusief de binnenstad. Daarom is er op Winkelpark De Centrale geen supermarkt toegestaan. Als de winkelbranche en winkelgrootte van het winkelpark teveel overeenkomt met de wijkwinkelcentra en de binnenstad, kan dat leiden tot duurzame ontwrichting van de detailhandelsstructuur van Leeuwarden. De Raad van State ondersteunt deze beleidskeuze en heeft geoordeeld dat de gemeente voldoende ruimtelijk relevante argumenten ten grondslag heeft gelegd aan de in het plan opgenomen toegestane branches en winkelgrootte.

Volledige uitspraak:  201308365/1/R4

11-12-2014 13:44 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Zakelijk

Meer Zakelijk